PELERINAZY Portugal – Espana – Frantsa 2020

(Fatima- Loyola- Avila- Lourdes)

Ny fihavaozana Karismatika dia mikarakara pelerinazy any Portugal (Fatima) – Espana ( Avila sy Loyola) ary Frantsa (Lourdes) ny 11-25 Jona 2020 ho avy izao. Ny saran’izany dia 11.000.000Ariary. Ao anatin’io avokoa ny saran-dalana mandroso sy miverina (Antananarivo- Istanbul- Europe -Antananarivo), ny sakafo rehetra amin’ny fivahinianana, ny hôtel, ny guide, ny assurance. Ny frais de visa no tsy tafiditra ao amin’io 85 Euros izay aloha eny amin’ny TLS rehefa haka visa. Marihina fa hisy pretra miaraka amin’io fivahinianana io.

Ny antonta-taratasy karakaraina dia afaka jerena ao amin’ny siten’ny ambassade dde France momba ny visa.

Ny fisoratana anarana dia amin’ny adiresy e-mail kristyvelona@gmail.com na hiantso ny laharana 034 73 431 00 na ny 034 06 885 80

Farany fisoratana anarana 15 Martsa 2020.