PELERINAZY ISRAEL 2020

Ny fihavaozana Karismatika dia mikarakara pelerinazy any amin’ny Tany Masina (Israel) ny 12-21 Mai 2020 ho avy izao. Ny saran’izany dia 10.000.000Ariary. Ao anatin’io avokoa ny saran-dalana mandroso sy miverina (Antananarivo- Istanbul- Israel-Antananarivo), ny visa, ny sakafo rehetra amin’ny fivahinianana, ny hôtel, ny guide, ny assurance. Marihina fa hisy pretra miaraka amin’io fivahinianana io.

Ny taratasy ilaina dia ny passeport manana validité hatramin’ny Desambra 2020. Misy ihany koa formulaire fisoratana anarana.

Ny fisoratana anarana dia amin’ny adiresy e-mail kristyvelona@gmail.com na hiantso ny laharana 034 73 431 00 na ny 034 06 885 80

Farany fisoratana anarana 15 Martsa 2020.