Formation des formateurs 01-03 Jona 2018

Toerana: Ankadisoa.
Daty: 01–02-03 Jona 2018
Ny Alakamisy 31 Mey 2018 ny fahatongavan’ny mpizaika.
Entanina ny mpihofana mba hitondra akanjo sy firakotra mafana satria mangatsiaka ny andro.
Ny programa dia azonao alaina eto.