MINISTERAN’NY FANDAMINANA SY FANENTANANA

MINISTERAN’NY FANDAMINANA SY FANENTANANA

Posted on

Ny Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitry ny fiadanana, Andriamanitry ny filaminana sy ny hatsarana. Noho izany, izay rehetra ataontsika amin’ny fiaraha-miasa amin’Izy Andriamanitra dia tokony hifanaraka sy ho taratra amin’ireo toetran’Andriamanitra ireo. Amin’ny maha-olombelona vatana, saina ary Fanahy dia tokony ho Hamaky ny tohiny

Ministeran’ny fanasitranana

Ministeran’ny fanasitranana

Posted on

Raha jerentsika sy dinihintsika tsara ny iraka nataon’i Jesoa, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia tsapantsika fa ny ankamaroan’ny iraka nataony dia momban’ny fanasitranana, fanafahana sy fanamavainana ny rofin’ny olona. Ireo famantarana amam-pahagagana ireo dia manambara tokoa fa Izy no Ilay voahosotra “MESIA”, Hamaky ny tohiny

CROISADE DES COEURS PURS

CROISADE DES COEURS PURS

Posted on

« Ady ho amin’ny fahamasinan’ny tanora» Teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana Katolika dia efa re ombieny ombieny ny teny hoe « croisade ». Tamin’ny taonjato faha 12 sy faha 13 dia babon’ny finoana silamo ny tanànan’ny Jerosalema. Ka mba hamerenana indray an’io tanàna masina Hamaky ny tohiny

PELERINAZY ISRAEL 2020

Ny fihavaozana Karismatika dia mikarakara pelerinazy any amin’ny Tany Masina (Israel) ny 12-21 Mai 2020 ho avy izao. Ny saran’izany dia 10.000.000Ariary. Ao anatin’io avokoa ny saran-dalana mandroso sy miverina (Antananarivo- Istanbul- Israel-Antananarivo), ny visa, ny sakafo rehetra amin’ny fivahinianana, Hamaky ny tohiny

Aomônie sy mpandrindra nasionaly

Zoky Julio

Mpandrindra nasionaly ny tanora croisade des cœurs purs.